Ετικέτα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων ένταξης έργων αναβάθμισης λιμενικών υποδομών των νησιών, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020, έργων  που αφορούν στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών,  απευθύνει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος. Η πρόσκληση απευθύνονται στους εξής δυνητικούς δικαιούχους:   Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, -Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών -ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου…

Read more »

Δημοσίευση προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου, στην κατηγορία «Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Δύο ανοιχτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020, έργων  που αφορούν σε υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, απευθύνει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.   Οι προσκλήσεις απευθύνονται στους εξής δυνητικούς δικαιούχους: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,  Δήμους, Δ/νση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων…

Read more »