2,5 εκατ. ευρώ για έργα βελτίωσης της ασφάλειας του επαρχιακού οδικού δικτύου στα μεγάλα νησιά των Κυκλάδων, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Στο πλαίσιο της πολιτικής απόφασης της Περιφερειακής Αρχής να θέσει σε προτεραιότητα την βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου στα νησιά

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου και στο πλαίσιο υλοποίησης της πολιτικής απόφασης της Περιφερειακής Αρχής να θέσει σε προτεραιότητα την βελτίωση και την ασφάλεια του οδικού δικτύου στα νησιά, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020” το έργο “Έργα βελτίωσης ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Καλύμνου”, προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ.

Το έργο αφορά σε τμήματα του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου των νησιών Σύρου, Τήνου, Μυκόνου, μήκους 51,28 χλμ, 70,83 χλμ και 14,92 χλμ αντίστοιχα, Πάρου, Νάξου, Θήρας, μήκους 61,11 χλμ, 133,85 χλμ και 39,31 χλμ αντίστοιχα και Μήλου, μήκους 44,14 χλμ.

Ειδικότερα, θα εκτελεστούν εργασίες που αφορούν την οδική σήμανση, κατακόρυφη (πινακίδες) και οριζόντια (διαγράμμιση), καθώς και στοιχεία αναχαίτισης οχημάτων (στηθαία ασφαλείας) σε συνολικό μήκος περίπου 415 χλμ. Συγκεκριμένα  περιλαμβάνονται οι εργασίες αποξήλωσης, τοποθέτησης ή συντήρησης/αντικατάστασης της κατακόρυφης (πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, πληροφοριακές και ρυθμιστικές, στύλοι πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα, καθρέπτες, πλαστικοί οριοδείκτες) καθώς και της οριζόντιας σήμανσης (μονή ή διπλή  αξονική διαγράμμιση, οριογραμμές οδοστρώματος, διαγράμμιση διαβάσεων, μάτια γάτας) όπως επίσης τοποθέτηση ή αντικατάσταση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας.

Ο προϋπολογισμός του έργου και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχονται σε 2.500.000 ευρώ.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 30/06/2019 και λήξης η 31/12/2020.

Εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Βελτίωση βασικών υποδομών” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

 

Κοινοποιήστε: