137 γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό στα Νοσοκομεία Ρόδου, Σύρου, Κω, Νάξου, Καλύμνου και Λέρου, με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας, ύψους 6,89 εκατ. ευρώ

Γ. Χατζημάρκος: «Πρώτη προτεραιότητά μας η Υγεία, ειδικά αυτήν περίοδο, στην διαχείριση των πολύτιμων ευρωπαϊκών πόρων»
Με χρηματοδότηση ύψους 6.894.480,00 ευρώ, από ευρωπαϊκούς πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενισχύει με 137 άτομα ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, τα Νοσοκομεία Ρόδου Σύρου, Κω, Νάξου, Καλύμνου και Λέρου.
Μετά από συνεργασία της Περιφέρειας με το Υπουργείο Υγείας και τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων, που ανέδειξε την ανάγκη διπλασιασμού της αρχικής χρηματοδότησης που είχε εγκριθεί και προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των νοσοκομείων λόγω της πανδημίας covid-19, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση αύξησης του προϋπολογισμού της Πράξης «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας , με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της πανδημίας covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», από 5.687.840,00 ευρώ σε 10.478.680,00 ευρώ.
Η Πράξη αφορά στην ενίσχυση και στήριξη των Φορέων Υγείας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με πρόσληψη ειδικευμένου και λοιπού ανθρώπινου δυναμικού του τομέα υγείας και εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπ. Υγείας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημικής κρίσης covid -19.
Βάσει αυτής, ενισχύονται τα Νοσοκομεία:
• Ρόδου, με 30 άτομα (4 ιατρούς και 26 άτομα λοιπού προσωπικού)
• Σύρου με 27 άτομα (2 ιατρούς και 25 άτομα λοιπού προσωπικού)
• Κω με 8 άτομα (2 ιατροί και 6 άτομα λοιπού προσωπικού)
• Νάξου με 15 άτομα (2 ιατρούς και 13 άτομα λοιπού προσωπικού)
• Καλύμνου με 22 άτομα (2 ιατροί και 20 άτομα λοιπού προσωπικού)
• Λέρου με 35 άτομα (1 ιατρό και 34 άτομα λοιπού προσωπικού)
Ακολουθεί άλλη, διακριτή, γραμμή χρηματοδότησης για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού στις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των υπολοίπων νησιών του Νοτίου Αιγαίου, καθώς και του ΕΚΑΒ.
Η Πράξη «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας , με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της πανδημίας covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, δήλωσε σχετικά:
«Χθες, υπογράψαμε την αύξηση του σχετικού ποσού που ανέρχεται πλέον στο ύψος των 6,89 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη των αναγκών όπως τις κατέγραψαν οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. Προφανώς, θα υπάρξουν αντίστοιχου ύψους περιορισμοί σε άλλες δαπάνες, αλλά οι προτεραιότητες είναι ξεκάθαρη αρχή στην λογική με την οποία κάνουμε διαχείριση των πολύτιμων ευρωπαϊκών πόρων που έχουμε στην διάθεση μας και η Υγεία παραμένει πρώτη προτεραιότητα, ειδικά αυτή την περίοδο. Μια άλλη λογική στην δική μας πολιτική, είναι ότι τις καλές ειδήσεις τις κτίζουμε, τις σχεδιάζουμε και τις υπηρετούμε με αφοσίωση. Αλλιώς, δεν έρχονται. Ακολουθεί άλλη, διακριτή, γραμμή χρηματοδότησης για προσλήψεις Γιατρών και Νοσηλευτικού Προσωπικού στις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των υπολοίπων νησιών μας. Γιατί, κανένα θέμα, κανένα νησί, κανένα νησιώτη μας, δεν αφήνουμε πίσω».
Κοινοποιήστε: