Υποβλήθηκε από το «ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου Α.Ε.» η πρόταση για χρηματοδότηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νάξου

Υποβλήθηκε από τον Διαβαθμιδικό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου η αίτηση χρηματοδότησης της Πράξης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ «Επεξεργασία υπολειμματικών σύμμεικτων Α.Σ.Α και προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Νήσου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020, προϋπολογισμού 7.385.178,21 €. Πρόκειται για ένα έργο τεράστιας σημασίας για την περιβαλλοντική αναβάθμιση της Νάξου και των τεσσάρων μικρών νησιών που υπάγονται στο Δήμο της (Ηρακλειά, Δονούσα, Σχοινούσα και Κουφονήσια).
Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Ν.Α. Γιώργος Χατζημάρκος:
«Ένα ακόμη σημαντικό έργο υψηλής προτεραιότητας που αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων της Νάξου & των Μικρών Κυκλάδων και κατ’ επέκταση την προστασία του περιβάλλοντος, δρομολογείται και πλέον οδεύει στην υλοποίησή του. Ο Φορέας έχει στόχο τη συνεργασία με τους Δήμους των δύο νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, προκειμένου να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί συλλογικά η νέα πολιτική στη διαχείριση των απορριμμάτων, γιατί μόνο αυτό αρμόζει στα νησιά και στους νησιώτες μας. Είναι μια μάχη για το περιβάλλον, για το μέλλον μας, που θα κληρονομήσουν οι επόμενες γενιές, που δεν επιτρέπει σε κανέναν να θέτει προσκόμματα, τα οποία και προσπερνάμε με επίπονη δουλειά και αφοσίωση στο στόχο. Και σε όλες τις μάχες, αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις με καθαρές θέσεις, διάθεση συνεργασίας και συνεννόησης. Το έργο του ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου, τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, είναι ήδη μετρήσιμο και καθοριστικό για την αλλαγή πλεύσης που έχουν ανάγκη τα νησιά μας».
Η Πράξη θα συμβάλει στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων που αποτελεί την οριστική λύση στο πρόβλημα της αντιμετώπισης των αστικών στερεών αποβλήτων της Νάξου & των Μικρών Κυκλάδων, καθώς και στην επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που θέτει το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων.
Συγκεκριμένα, αφορά την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) υπολειμματικών Σύμμεικτων και Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων και τα συνοδά έργα και δράσεις αυτής, όπως η μεταφορά δικτύων Ο.Κ.Ω., δράσεις δημοσιότητας και τεχνική υποστήριξη. Η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) είναι σχεδιασμένη ώστε να παραλαμβάνει και να γίνεται επεξεργασία ~ 5.300 τν/βάρδια/έτος υπολειμματικών σύμμεικτων αποβλήτων, ενώ θα έχει ως υποτμήμα της μια Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας για την κομποστοποίηση ~ 850 τν/βάρδια/έτος βιοαποβλήτων που έχουν συλλεχθεί με διαλογή στην πηγή.
Η εφαρμογή του συστήματος Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας της Μ.Ε.Α στοχεύει στην ανάκτηση υλικών, στην παραγωγή compost από τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα και στην εκτροπή σημαντικού ποσοστού αποβλήτων από την ταφή στον υφιστάμενο Χ.Υ.Τ.Α.
Η πρόταση επικαιροποιήθηκε και συντάχτηκε με τις σύγχρονες επιστημονικές τεχνικές αντιλήψεις και είναι απόλυτα συμβατή με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία καθώς και με τους στόχους που θέτει ο υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου και το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (2020) της χώρας μας.
Κοινοποιήστε: