Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Άνδρου

Ένα ακόμη μεγάλο περιβαλλοντικό έργο, η πράξη «Δράσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Άνδρου», η υλοποίηση του οποίου δρομολογείται από το ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου και την Περιφέρεια Ν.Αιγαίου, εντάχθηκε με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος- Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων (ΕΤΠΑ)», συνολικού κόστους πράξης προϋπολογισμού 11.879.694,33 €.
«Οι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί της χώρας θα κλείσουν την εκκρεμότητα με το χθες. Και με την ένταξη της Άνδρου στο σύνολο των 9 νησιών (Μήλος, Νάξος, Ρόδος, Σύρος, Σαντορίνη, Τήνος, Λέρος, Κάρπαθος κλπ) μπαίνουν σε τροχιά δημοπράτησης πλήθος σημαντικών έργων διαχείρισης απορριμμάτων στη νησιωτική Ελλάδα, που αποτελούν μέρος του Εθνικού Σχεδίου για την Διαχείριση Απορριμμάτων και υλοποιούνται από το ΦΟΔΣΑ και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με σκοπό να δοθεί οριστική και αποτελεσματική λύση του προβλήματος», αναφέρει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και Πρόεδρος του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμικού Φορέα Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου ΑΕ Γιώργος Χατζημάρκος.
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει τη δημιουργία υποδομών για την προεπεξεργασία των αστικών αποβλήτων που υπολείπονται προς διαχείριση μετά από την εφαρμογή εκτεταμένης διαλογής στην πηγή (υπολειπόμενα σύμμεικτα αστικά απόβλητα), την επεξεργασία του προδιαλεγμένου στην πηγή οργανικού κλάσματος και την τελική διάθεση των υπολειμμάτων με υγειονομική ταφή, σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου.
Με την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων της πράξης, θα επιτευχθεί ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών αποβλήτων του Δήμου Άνδρου, θα μειωθεί η ποσότητα αστικών αποβλήτων που οδηγούνται ανεπεξέργαστα προς υγειονομική ταφή, θα καταστεί δυνατή η πρόσθετη ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, η παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ από τα προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα, η εκτροπή ανεπεξέργαστου βιοαποδομήσιμου κλάσματος από την ταφή και θα εξασφαλιστεί η νόμιμη τελική διάθεση των υπολειμμάτων επεξεργασίας των αστικών αποβλήτων με υγειονομική ταφή σε ΧΥΤΥ.
Η πράξη υλοποιείται με τέσσερα υποέργα:
• Υποέργο 1: Κατασκευή Μονάδας προεπεξεργασίας υπολειπόμενων σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος και Χώρου Υγειονομικής Ταφής υπολειμμάτων Άνδρου που θα κατασκευαστούν σε γήπεδο έκτασης 90,17 στρεμμάτων στη θέση «Πλούσκα» της Δημοτικής Ενότητας Υδρούσας του Δήμου Άνδρου
– Μονάδα Προεπεξεργασίας Υπολειπόμενων Συμμείκτων αστικών αποβλήτων (μετά από Διαλογή στην Πηγή) και Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος. Η Μονάδα θα επεξεργάζεται 2.388 tn/έτος υπολειπόμενα σύμμεικτα αστικά απόβλητα, με σκοπό την ανάκτηση της μεγαλύτερης δυνατής ποσότητας ανακυκλώσιμων υλικών σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου. Επιπλέον θα επεξεργάζεται με κομποστοποίηση 445tn/έτος προδιαλεγμένα στην πηγή οργανικά απόβλητα από το δίκτυο χωριστής συλλογής του Δήμου Ανδρου προς παραγωγή κομπόστ υψηλής ποιότητας.
-Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) για τις ανάγκες της τελικής διάθεσης των υπολειμμάτων του Δήμου Άνδρου, όπου θα κατασκευαστεί η Α’ φάση του ΧΥΤΥ με έκταση λεκάνης ταφής 14 στρέμματα και χωρητικότητα περίπου 101.000m3, καθώς και όλα τα συνοδά έργα υποδομής. Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται επίσης έργα οδικής πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, που αφορούν στην ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού πρόσβασης.
Yποέργο 2: Το υποέργο αφορά στη διενέργεια των υδρογεωλογικών ερευνών και μελετών στο χώρο κατασκευής του έργου.
Yποέργο 3: Το υποέργο περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου από τον Βασικό Μελετητή.
Yποέργο 4: Το υποέργο περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εργασίες για την ηλεκτροδότηση του έργου με σύνδεση με το δίκτυο μέσης τάσης, κλπ.
«Ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου προχωρά σταδιακά σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, με ισχυρή περιβαλλοντική χροιά, που εκτός από το θετικό αντίκτυπο, θα έχει και καλύτερα αποτελέσματα στη διαχείριση των αποβλήτων μας. Βάζουμε τέλος στη στασιμότητα με σύγχρονα αναπτυξιακά έργα και περνάμε με τολμηρό και αποφασιστικό σχεδιασμό, σε μια άλλη εποχή», σημειώνει καταλήγοντας ο κ. Χατζημάρκος.
Κοινοποιήστε: