Προκηρύσσεται από την Περιφέρεια ο διαγωνισμός για την επισκευή γηπέδων μπάσκετ – βόλεϊ Χώρας Μυκόνου

Το έργο χρηματοδοτεί και υλοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για λογαριασμό του Δήμου Μυκόνου
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της προς τους ΟΤΑ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων και με ειλημμένη την απόφαση για την συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων, προκειμένου να γίνουν περισσότερο ασφαλείς και λειτουργικές, προκήρυξε διαγωνισμό για την επισκευή των γηπέδων μπάσκετ – βόλεϊ περιοχής Λάκκας, στη Χώρα Μυκόνου.
Συγκεκριμένα, με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, η Διεύθυνση Τεχνικών έργων Κυκλάδων της ΠΝΑΙ, προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επισκευή γηπέδων καλαθοσφαίρισης – πετοσφαίρισης περιοχής Λάκκας, Χώρας Μυκόνου», συνολικού προϋπολογισμού 110.000,00 ευρώ.
Η καταληκτική ημέρα και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η Τρίτη 22/06/2021 και ώρα 10:00πμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων στις 02/07/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από τον κωδικό «Συντηρήσεις – Επισκευές Χώρων Αθλοπαιδιών & Αθλητικών Εγκαταστάσεων νησιών ΠΕ Κυκλάδων».
Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μετά από Διαβαθμιδική Σύμβαση Συνεργασίας που υπεγράφη με τον Δήμο Μυκόνου, η οποία αφορά στην ανάληψη από την Περιφέρεια της αρμοδιότητας εκτέλεσης του έργου, δηλαδή εκπόνηση μελέτης, αδειοδότηση, δημοπράτηση, υπογραφή σύμβασης, χρηματοδότηση, παρακολούθηση υλοποίησης και παράδοση σε λειτουργία στον Δήμο Μυκόνου.
Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν προκειμένου να παραδοθεί ολοκληρωμένο είναι:
1) Καθαιρέσεις κατακερματισμένων δαπέδων
2) Κατασκευή νέων αθλητικών δαπέδων
3) Επίστρωση αγωνιστικού χώρου με ελαστικό τάπητα
4) Τοποθέτηση στυλοβατών και πινάκων καλαθοσφαίρισης
5) Τοποθέτηση συγκροτήματος πετοσφαίρισης
6) Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού
7) Ενίσχυση πρασίνου με φυτεύσεις
Με την ανακατασκευή του γηπέδου μπάσκετ – βόλεϊ και της πλατείας που βρίσκεται μεταξύ των αθλητικών εγκαταστάσεων και του Πολιτιστικού Χώρου της Λάκκας, αναβαθμίζεται η πολυσύχναστη περιοχή της Λάκκας Μυκόνου
Η Μύκονος αποκτά έναν Πολυχώρο Αθλητισμού – Πολιτισμού σύγχρονο, λειτουργικό και εναρμονισμένο από αρχιτεκτονικής πλευράς με το ιδιαίτερο αστικό περιβάλλον της.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.
Κοινοποιήστε: