Νέο αναισθησιολογικό συγκρότημα στο Νοσοκομείο Σύρου, με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας

Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση αύξησης της χρηματοδότησης του Νοσοκομείου 
Η Υγεία, απόλυτη προτεραιότητα για την Περιφερειακή Αρχή, σε αντιστοιχία με τις ανάγκες των νησιωτών
Με επιπλέον νέα, σύγχρονα, αναισθησιολογικά μηχανήματα, τελευταίας τεχνολογίας, εξοπλίζεται το Νοσοκομείο της Σύρου με ευρωπαϊκούς πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο2014 – 2020”.
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, στο πλαίσιο των δράσεων και των πρωτοβουλιών θωράκισης των δομών του δημοσίου συστήματος υγείας στα νησιά, με πόρους από κάθε δυνατή χρηματοδοτική πηγή, υπέγραψε απόφαση νέας αύξησης του προϋπολογισμού της Πράξης “Συμπληρωματική Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γ.Ν. Σύρου “Βαρδάκειο και Πρώιο”» και ΓΝ – ΚΥ Νάξου” το συνολικό ύψος της οποίας διαμορφώνεται τώρα σε 1.028.354,90 ευρώ, προκειμένου το Νοσοκομείο Σύρου να αποκτήσει νέο, σύγχρονο αναισθησιολογικό συγκρότημα.
Στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης συνολικά, η προμήθεια του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις δύο νοσοκομειακές μονάδες, περιλαμβάνει:
1) Κλίβανο Θερμοευαισθητων Υλικών, για την αποστείρωση σε χαμηλές θερμοκρασίες υλικών ώστε να διασφαλίζεται η προστασία τους, να μειώνεται η χρήση αντισηπτικών, να και να είναι άμεσα διαθέσιμα για χρήση αναβαθμίζοντας έτσι την ποιότητα των ιατρικών πράξεων.
2) Ενδοσκοπικό σύστημα βρογχοσκόπισης, για θεραπευτική και διαγνωστική χρήση
3) Οδοντιατρικό συγκρότημα πλήρες, για τον εξοπλισμό του οδοντιατρικού ιατρείου
4) Ακτινογραφικό συγκρότημα ψηφιακό για την αντικατάσταση αναλογικού ακτινολογικού
5) Διαγνωστικούς σταθμούς εργασίας ακτινολογικού (2 τεμ), αφορούν στην αντικατάσταση αυτοτελούς σταθμού εργασίας παρωχημένης τεχνολογίας για την επισκόπηση και γνωμάτευση ακτινογραφιών και αξονικών & μαγνητικών τομογραφιών
6) Επείγουσα προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση του κορονωϊου SARS-CoV-2 για τα ΓΝ_Σύρου και ΓΝ-ΚΥ Νάξου
Πιο συγκεκριμένα:
Για το ΓΝ. ΣΥΡΟΥ
• MONITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
• ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
• ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
• ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ
• ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ
• ΒΙΝΤΕΟ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ
• ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ
• ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
• CPAP
• ΜΙΝΙ ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΒΡΕΦΩΝ
• ΦΟΡΗΤΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ
• HOOD BOX
• MONITOR ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
• ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (για την ΜΑΦ)
Για το ΓΝ/ΚΥ ΝΑΞΟΥ
• ΓΕΝΝΗΤΡΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
• ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
• ΗΛΕΚΤΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ
7) Προμήθεια επιπλέον ιατροτεχνολογικου εξοπλισμού για τα ΓΝ_Σύρου και ΓΝ-ΚΥ Νάξου για την αντιμετώπιση κρουσμάτων κορωνοϊου SARS-CoV-2
Πιο συγκεκριμένα:
Για το ΓΝ-ΣΥΡΟΥ
• ΦΟΡΗΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΣΕΠΗΣ
• ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
• ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΝ (ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ), ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ
• ΚΛΙΝΗ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ
Για το ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ
• ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (PACS)
• ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΕΡΥΧΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΙΛΙΑΣ
• ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΦΛΕΒΙΚΟΣ
• ΓΕΡΑΝΑΚΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
• ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
• ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΙΝΟΧ
• ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ
Προμήθεια και εγκατάσταση ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ 250 kVA για το ΓΝ-ΚΥ Νάξου για την αναβάθμιση-επέκταση του υφιστάμενου Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (αύξηση ισχύος από 250 kVA σε 500 kVA) για την κάλυψη αυξημένων αναγκών σε κατανάλωση κρίσιμων φορτίων λόγω των εκτάκτων καταστάσεων της πανδημίας του κορωνοϊού.
9) Επέκταση συστημάτων και συσκευών όσμωσης για την διασφάλιση της σωστής και απρόσκοπτης λειτουργίας των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού ΓΝ-Σύρου και ΓΝ-ΚΥ Νάξου, λόγω των εκτάκτων καταστάσεων της πανδημίας του Κορωνοϊού
10) Προμήθεια επιπλέον ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το ΓΝ-Σύρου μέρος του οποίου θα συνεπικουρήσει την αντιμετώπιση κρουσμάτων κορωνοϊού SARS-C0V-2.
Συγκεκριμένα:
• Διαγνωστική μονάδα Οστικής Πυκνότητας
• Συσκευή GREEN LASER φωτοπηξίας για οφθαλμολογική χρήση
• Σύστημα εγγραφής CD/DVD για ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο
• Σπιρόμετρο με μέτρηση διαχυτικές ικανότητας (Cοvid)
• Γεννήτρια Οξυγόνου (Covid)
• Φορητό Ακτινολογικό (Covid)
• Φορητό έγχρωμο διαθωρακικό υπερηχοτομογράφου με μια κυρτή κεφαλή (Covid)
• Αναισθησιολογικό συγκρότημα
Η συνολική και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της Πράξης ανέρχεται μέχρι τώρα σε 1.028.354,90 ευρώ.
Η ημερομηνία λήξης της Πράξης παρατείνεται έως τις 31/12/2023
Η Πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο”, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Κοινοποιήστε: