Με 2,4 εκ. € χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου τον Δήμο Ρόδου για τον Μπρασιανό ποταμό (Πλατύ) στ’ Αφάντου

Προγραμματική σύμβαση, με την οποία ο Δήμος Ρόδου αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου διευθέτησης του ρέματος
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Ρόδου, Αντώνης Καμπουράκης, υπέγραψαν χθες, Τετάρτη, Προγραμματική Σύμβαση, για την εκτέλεση του έργου της διευθέτησης τμήματος ρέματος «Μπρασιανός» (Πλατύς) στη Δημοτική Ενότητα Αφάντου, ενός σημαντικού αντιπλημμυρικού έργου για την περιοχή.
Βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χρηματοδοτεί τον Δήμο Ρόδου με το 2.400.640,00 € για την εκτέλεση του έργου, ενώ φορέας υλοποίησης ορίζεται ο Δήμος Ρόδου.
Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η οριοθέτηση και διευθέτηση τμήματος του κεντρικού κορμού του χειμάρρου Μπρασιανού ποταμού (Πλατύ), από τη θέση συμβολής των δύο παραρεμάτων με αυτόν, μέχρι τη διασταύρωσή του με τη νέα Εθνική Οδό Ρόδου – Λίνδου, με σκοπό την αποτροπή υπερχειλίσεων και άλλων δυσμενών φαινομένων και την αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής, απέναντι σε μελλοντικά αναμενόμενες πλημμύρες.
Ειδικότερα, η καταστροφική πλημμύρα του Ιανουαρίου 2011 στην ευρύτερη περιοχή της ΔΕ Αφάντου, όπως και οι πλημμύρες του Νοεμβρίου 2013, ανέδειξαν τα προβλήματα που αφορούν στην αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής που επηρεάζεται από τον χείμαρρο του Μπρασιανού ποταμού. Λόγω των μεγάλων ποσοτήτων ομβρίων υδάτων που κατέκλυσαν τις λεκάνες απορροής του και της κάκιστης κατάστασης της κοίτης του βασικού χειμάρρου και των παραχειμάρρων του, υπήρξαν υπερχειλίσεις σε πολλές θέσεις τους, με αποτέλεσμα μεγάλοι όγκοι νερού να κατακλύσουν την επαρχιακή οδό εισόδου προς τον οικισμό Αφάντου και το σύνολο των ιδιοκτησιών δυτικά της Ε/Ο Ρόδου – Λίνδου. Στην πορεία τους τα νερά κατέστρεψαν αγροτικούς και δημοτικούς δρόμους, το νεκροταφείο Αφάντου και πολλές περιουσίες. Η εκβολή του ποταμού Μπρασιανού διασταυρώνεται με την παραλιακή οδό σε όλο το μήκος της παραλίας Αφάντου. Στην διασταύρωση αυτή κατασκευάστηκε παλαιότερα τεχνικό, το οποίο είναι ανεπαρκές και υπερχειλίζει συχνά.
Η Προγραμματική Σύμβαση περιλαμβάνει χωματουργικά, τεχνικά έργα και λοιπές κατασκευές από σκυρόδεμα, οδοστρωσία, ασφαλτικά, σήμανση και ασφάλεια.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.400.640,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Η Προγραμματική Σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της, με διάρκεια σύμφωνη με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.
(φωτογραφία αρχείου)
Κοινοποιήστε: