Με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η δημιουργία της Μονάδας Διάλυσης Κυτταροστατικών και Βιολογικών Φαρμάκων, του Νοσοκομείου Ρόδου

Υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Περιφερειάρχη και του Διοικητή του Νοσοκομείου, για την υλοποίηση του έργου
Ένα ακόμα καθοριστικό βήμα προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης και λειτουργίας ολοκληρωμένης Ογκολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο της Ρόδου, δρομολογείται με την συμβολή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με την Διοίκηση του Νοσοκομείου και τον Σύλλογο Στήριξης Καρκινοπαθών Δωδεκανήσου.
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ρόδου, Γρηγόρης Ρουμάνης, συνυπέγραψαν Προγραμματική Σύμβαση, βάσει της οποίας η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την χρηματοδότηση εξ ιδίων πόρων της διαμόρφωσης των χώρων και της προμήθειας εξοπλισμού για την δημιουργία Μονάδας Διάλυσης Κυτταροστατικών και Βιολογικών Φαρμάκων, η οποία θα στεγαστεί στους χώρους της πρώην Νεφρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου.
Βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης, η Περιφέρεια αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του έργου «Διαμόρφωση χώρων της πρώην Νεφρολογικής Κλινικής για τη δημιουργία Μονάδας Διάλυσης Κυτταροστατικών και Βιολογικών φαρμάκων (ΚΜΔΚΦ)» στο Γενικό Νοσοκομείου Ρόδου», με το συνολικό ποσό των 100.000,00 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεών της, οικονομικού έτους 2021. Φορέας υλοποίησης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.
Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία Μονάδας Διάλυσης Κυτταροστατικών και Βιολογικών Φαρμάκων (ΚΜΔΚΦ) στο Γενικό Νοσοκομείου Ρόδου. Προκειμένου να δημιουργηθεί η εν λόγω Μονάδα θα διαμορφωθούν χώροι της πρώην Νεφρολογικής Κλινικής που βρίσκεται στον ισόγειο όροφο του Νοσοκομείου. Προβλέπεται επίσης και η προμήθεια εξοπλισμού και συγκεκριμένα, δύο θάλαμοι κάθετης νηματικής ροής κλάσης Α κατά GMP, ψυγείο για τη φύλαξη φαρμάκων, ηλεκτρονικός υπολογιστής, ανοξείδωτος πάγκος εργασίας, ανοξείδωτα ερμάρια κλπ.
Η οικονομοτεχνική μελέτη του έργου εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, που είναι και ο Φορέας Υλοποίησης.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει με την ολοκλήρωση εκτέλεσης του έργου.
Κοινοποιήστε: