Με τη δημοπράτηση των έργων της Β’ φάσης του οδικού δικτύου Αεροδρόμιο – Οία στη Σαντορίνη, προϋπολογισμού 5,5 εκ. €, η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου καλωσορίζει τη νέα χρονιά

Χωρίς μέρα καθυστέρησης, ξεκινά ο νέος δημιουργικός κύκλος παραγωγής έργου, που κλείνει ανοιχτά μέτωπα ετών στα νησιά
Με ένα μεγάλο και ζωτικής σημασίας έργο για τη Σαντορίνη, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καλωσορίζει τη νέα χρονιά, ανοίγοντας ταχύτατα ένα νέο δημιουργικό κύκλο παραγωγής έργου.
Πρόκειται για το έργο «Κατασκευή εργασιών ολοκλήρωσης οδικού δικτύου Αεροδρόμιο – Οία ν. Θήρας», συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 5.557.349,79 €, το οποίο έλαβε προέγκριση δημοπράτησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία προκήρυξής του.
Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση εργασιών στους οδικούς άξονες Αεροδρόμιο – Φηρά – Βουρβούλο – Οία μήκους 8,9 km και βελτίωση/κατασκευή των συνδετήριων οδών αυτού, με τους οικισμούς Καρτεράδο, Βουρβούλο και Φηρά, συνολικού μήκους 3,9 km. Η κρατική εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ α.ε.» είναι ο φορέας δημοπράτησης του έργου που υλοποιείται με χρηματοδότηση που ενέκρινε ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου μέσα από τους Ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας.
Το έργο είναι ιδιαιτέρως μεγάλης σημασίας για το νησί της Σαντορίνης, δεδομένου ότι θα εξυπηρετήσει την κίνηση από και προς το αεροδρόμιο και θα διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των οικισμών Καρτεράδου, Βουρβούλου, Φηρών και Οίας, εξασφαλίζοντας ένα άνετο, γρήγορο και ασφαλές οδικό δίκτυο στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του νησιού, το οποίο επιβαρύνεται ιδιαίτερα, ειδικά κατά την τουριστική περίοδο.
Στην παρούσα φάση, με την κατασκευή των συμπληρωματικών εργασιών και προκειμένου αυτό να γίνει πλήρως λειτουργικό, προβλέπεται γενικά να κατασκευασθούν :
1) Συνδετήρια Οδός Καρτεράδου.
2) Ασφαλτόστρωση στην Συνδετήρια Οδό Βουρβούλου.
3) Ολοκλήρωση εργασιών οδοποιίας στο τέλος της Βασικής Οδού (Προσαρμογή στο τέλος του οδικού άξονα Α.Φ.Β.Ο. της οδού στην υφιστάμενη οδό προς Οία ).
4) Ασφαλτόστρωση σε τμήμα του οδικό άξονα Α.Φ.Β.Ο. με διαμόρφωση τρισκελούς ισόπεδου κόμβου και συμπληρωματικές εργασίες για την διαμόρφωση κόμβων με σκοπό την βελτίωση των χαρακτηριστικών τους και αύξηση της οδικής ασφάλειας.
5) Επένδυση με λίθους των εμφανών επιφανειών των τεχνικών έργων ώστε να εναρμονίζονται στο φυσικό τοπίο.
6) Έργα για την αποχέτευση των όμβριων υδάτων και την αποστράγγιση της Οδού.
7) Εργασίες Πρασίνου.
8 )  Έργα σήμανσης – ασφάλειας.
Το έργο, με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Κοινοποιήστε: