Ιστορικής σημασίας για τον τομέα διαχείρισης των απορριμμάτων, η δημοπράτηση από τον ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου, του πρωτοποριακού Προγράμματος «Just Go Zero Tilos»

Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής περιόδου, ο ΦοΔΣΑ, σε συνεργασία με τον Δήμο Τήλου, αναλαμβάνει τη συνέχιση του Προγράμματος που ανέδειξε την Τήλο στο πρώτο νησί στον κόσμο που επιτυγχάνει 100% εκτροπή από την ταφή των αποβλήτων
———————-
Ιστορικής σημασίας για τα δεδομένα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε ό,τι αφορά το φλέγον ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, είναι η ομόφωνη έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο του ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου, κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη και Προέδρου του, Γιώργου Χατζημάρκου, των όρων και των τευχών δημοπράτησης, για την διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου «Δράσεις εκτροπής αποβλήτων από την ταφή με τη συνδρομή νέων τεχνολογιών νήσου Τήλου», του γνωστού ως Πρόγραμμα «Just Go Zero Tilos».
Της έγκρισης δημοπράτησης του έργου, του οποίου έχει ολοκληρωθεί η πιλοτική περίοδος εφαρμογής, προηγήθηκε την περασμένη Δευτέρα στην Τήλο, παρόντος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και κυβερνητικού κλιμακίου, η υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων «ΦοΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε» και του Δήμου Τήλου, που διασφαλίζει την συνέχιση του Προγράμματος «Just Go Zero Tilos», το οποίο έχει τύχει παγκόσμιας αναγνώρισης και λειτουργεί ήδη ως πρότυπο διαχείρισης των απορριμμάτων, αφού η Τήλος κατόρθωσε να γίνει το πρώτο νησί στον κόσμο που επιτυγχάνει 100% εκτροπή από την ταφή των αποβλήτων, με το ποσοστό των υλικών που ανακτώνται και κομποστοποιούνται από τα απόβλητα, να ξεπερνάει το 85%.
Με την Προγραμματική Σύμβαση ο ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου ανέλαβε την υποχρέωση να προβεί στην δημοπράτηση του έργου, στην παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης της σύμβασης από τον Ανάδοχο καθώς και στη χρηματοδότησή του από ίδιους πόρους.
Το δημοπρατούμενο έργο συνίσταται στη ανάπτυξη και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αναδιάρθρωσης του συστήματος διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, και εκτροπής τους από την ταφή, στον Δήμο Τήλου, μέσω της αποτελεσματικής και ολοκληρωμένης λειτουργίας ενός πρότυπου συστήματος διαχείρισης που μετατρέπει τα απόβλητα σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Σύμβασης περιλαμβάνεται η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών εκπαίδευσης – ενημέρωσης, καθώς επίσης και συλλογής, μεταφοράς, διαχωρισμού και ταξινόμησης των αποβλήτων στο Κέντρο Αυξημένης Εκτροπής Υλικών (Κ.Α.Ε.Υ.), μέσω ειδικά καταρτισμένου προσωπικού, εξοπλισμού, και κατάλληλου διαχειριστικού συστήματος που είναι απαραίτητο να διαθέσει ο Ανάδοχος, που θα αναδειχθεί.
Για τη λειτουργία του συστήματος μηδενικών αποβλήτων, ο Ανάδοχος του έργου θα παρέχει το απαιτούμενο προσωπικό για τη διασφάλιση υψηλού ποσοστού καθαρότητας των υλικών στην πηγή της παραγωγής τους, τον μετέπειτα διαχωρισμό και ταξινόμηση των παραγόμενων αποβλήτων στο Κ.Α.Ε.Υ. της Τήλου, τις απαραίτητες υπηρεσίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων και των επισκεπτών της Τήλου, καθώς και το απαραίτητο για τη λειτουργία του προγράμματος διαχειριστικό σύστημα εφαρμογών και τεχνολογίας Διαδικτύου των Πραγμάτων.
Παράλληλα, ο Ανάδοχος θα διαθέσει τον απαραίτητο για τη λειτουργία του προγράμματος εξοπλισμό (κινητό και σταθερό), μηχανικά μέσα και προσωπικό.
Οι κύριες ανάγκες που καλύπτονται από την υλοποίηση της σύμβασης είναι:
Η ευαισθητοποίηση των κατοίκων και επισκεπτών σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης απορριμμάτων.
Η συνολική αύξηση του ποσοστού εκτροπής των υλικών από τη ταφή, με στόχο την ευαισθητοποίηση των κατοίκων και επισκεπτών σε ζητήματα Κυκλικής Οικονομίας, συμβάλλοντας στην βιώσιμη διαχείριση των πόρων για την εναλλακτική διαχείριση.
Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της σύμβασης:
Η αποτελεσματική διαλογή των παραγόμενων απορριμμάτων και η εκτροπή τους από την ταφή.
Η αποτελεσματική καταγραφή της επίδοσης στην εκτροπή που εμφανίζουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες, απομακρυσμένα και με κατά το δυνατόν μειωμένη χρήση ανθρώπινων πόρων.
Ο βέλτιστος σχεδιασμός πολιτικών εργαλείων Διαχωρισμού των Απορριμμάτων προστασίας περιβάλλοντος στη βάση τη συλλεγόμενη αξιόπιστη περιβαλλοντική πληροφορία.
Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των κατοίκων και επισκεπτών και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, εφόσον πλέον θα αποδεικνύεται ότι καταγράφεται αποτελεσματικά η παραγωγή των απορριμμάτων στη Πηγή.
Η απαρχή για τη δημιουργία μίας μελλοντικής ενιαίας πλατφόρμας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης των πολιτών.
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ, Γιώργος Χατζημάρκος, δήλωσε σχετικά:
«Στη ζωή μας, τίποτα δεν πάει μπροστά χωρίς πόνο. Χρειάζεται να συγκρουστείς με τις αντιλήψεις της μούχλας του χθες για να γυρίσεις το τιμόνι. Στην πολιτική, ακόμα περισσότερο.
Στην Τήλο, το παγκόσμια μοναδικό σε αποτελέσματα πρόγραμμα, Just go Zero, συμπλήρωσε την πιλοτική περίοδο εφαρμογής του. Συνέχισε όμως χωρίς κίνδυνο, γιατί ήταν εκεί που έπρεπε και την ώρα που χρειάστηκε, ο ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου και γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που την συνεργασία δεν την αντιλαμβάνονται ως σημαία ευκαιρίας.
Το πρόγραμμα Μηδενικών Αποβλήτων της Τήλου, το αγκάλιασε ο ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου και εξασφαλίστηκε έτσι η συνέχεια του. Χρειάστηκε να προηγηθεί η υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Τήλου και ΦοΔΣΑ και θέλω να ευχαριστήσω την Δήμαρχο Τήλου Μαρία Καμμά και στο πρόσωπο της όλο το νησί για την εμπιστοσύνη.
Το πρόγραμμα Μηδενικών Αποβλήτων της Τήλου, χρηματοδοτήθηκε και δημοπρατείται από τον ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου που ανέλαβε και την λειτουργία του.
Μας κούρασε ο δημόσιος διάλογος που κατακλύζεται από ανακρίβειες, κλαψουρίσματα, παραληρήματα παλαιών μεγαλείων και γκριζάρισμα κάθε πηγής φωτός. Μας κούρασε αλλά δεν μας λύγισε.
Σε όλο τον κόσμο λάμπει το παράδειγμα της Τήλου και είμαστε όλοι υπερήφανοι που αυτό έγινε σε ένα μικρό Ελληνικό νησί. Είμαστε περήφανοι και γιατί υπηρετούμε έναν οργανισμό που έφερε νοικοκυριό, τάξη, σχέδιο και πρόοδο.
Που πήρε δεκάδες ανεξέλεγκτες χωματερές και δουλεύει νύχτα-μέρα να τις συνεφέρει. Που παρέλαβε ντροπιαστικές καταστάσεις και παραδίδει κάθε μέρα δουλειά που μιλάει στις γενιές που έρχονται. Και τους λέει οτι αυτές σέβεται και όχι την παρακμή του χθες.
Ο ΦοΔΣΑ είναι το αγαπημένο θέμα συζήτησης σε πολλά Δημοτικά Συμβούλια, όπου πικραμένοι «παράγοντες» αρέσκονται στην υπεράσπιση της αταξίας. Ο ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, έχει σήμερα βιογραφικό που παρόμοιο δεν υπήρξε ποτέ, έχει να δείξει περιβαλλοντικές δράσεις, τομές, πρωτοβουλίες και έργα, που επίσης δεν υπήρξαν ποτέ. Έχουμε στρέψει την πλάτη μας στον λαϊκισμό αλλά αυτό δεν σημαίνει οτι δεν θα τον πολεμήσουμε και δεν θα παλέψουμε για αυτά που χρωστάμε στις γενιές που έρχονται.
Δουλέψαμε πολλοί άνθρωποι, πολύ σκληρά, πολλά χρόνια, για να αποκτήσουμε το δικαίωμα να στεκόμαστε στον δημόσιο διάλογο με πεπραγμένα και όχι ψέματα.
Πάνω απ’ όλα δείξαμε οτι η σύγκρουση με την κακομοιριά απελευθερώνει δυνάμεις.
Με χαμόγελο και αισιοδοξία, συνεχίζουμε. Γιατί, στα χέρια μας τα πράγματα φτιάχνονται. Γιατί, το καθήκον μας δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Γιατί, το περιβάλλον για εμάς δεν είναι πηγή καταγγελιών αλλά πεδίο δημιουργικής δράσης.
Χαμογελάμε, αισιοδοξούμε, είμαστε αποφασισμένοι και περισσότεροι από ποτέ».
Κοινοποιήστε: