Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εξοπλίζει ψηφιακά 104 σχολεία σε μικρά νησιά Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, κάτω των 3.000 κατοίκων

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου  κ. Γιώργου Χατζημάρκου, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» η προμήθεια εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κάτω των 3.000 κατοίκων.

Το έργο, συνολικής δημόσιας δαπάνης 453.540,00 ευρώ,  αφορά στη στήριξη και ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας, μέσω του τεχνολογικού εξοπλισμού , κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, σε 104 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα μικρά νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου.

Ειδικότερα, προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, όπως σταθεροί και φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, βιντεοπροβολείς (projectors), έγχρωμοι εκτυπωτές laser A4, web cameras εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, ασπρόμαυρα πολυμηχανήματα Α3 και Α4, access points και servers.

Στόχος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι να καλύψει την επιτακτική  ανάγκη χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας, σε όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προκειμένου τα σχολεία, ακόμη και στο πιο μικρό νησί του Νοτίου Αιγαίου, να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις τεχνολογικά εξελισσόμενες απαιτήσεις μόρφωσης και κατάρτισης που επιτάσσει η σύγχρονη εποχή.

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Κοινοποιήστε: