Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αφού εξασφάλισε τη χρηματοδότηση δύο ζωτικών έργων ύδρευσης σε Πάτμο και Μαράθι, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 3 εκατ. ευρώ, περνά στο στάδιο της κατασκευής τους

Υπεγράφησαν οι Προγραμματικές Συμβάσεις μεταξύ του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου Πάτμου

 

 

Το νέο δίκτυο ύδρευσης της Σκάλας Πάτμου,  ένα έργο πνοής  που έρχεται να δώσει λύση σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί, της καταλληλότητας του πόσιμου νερού,  περνά στο στάδιο της υλοποίησης.

Η  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία τον Οκτώβριο του 2016, εξασφάλισε  τη χρηματοδότησή του με πόρους του ΕΣΠΑ, εντάσσοντας το έργο «Δίκτυο ύδρευσης Σκάλας Πάτμου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», αναλαμβάνει την ωρίμανση και κατασκευή του, ως φορέας υλοποίησης, μετά από Προγραμματική Σύμβαση, ύψους 2.820.400 ευρώ, την οποία συνυπογράφουν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχοs Πάτμου κ. Γρηγόρης Στόικος.

Παράλληλα, με δεύτερη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  και του Δήμου Πάτμου, ύψους 236.340 ευρώ, η Περιφέρεια προχωρά στην Προμήθεια Συνδυασμένου Συστήματος Αφαλάτωσης και Φωτοβολταϊκού Σταθμού στο Μαράθι του Δήμου Πάτμου, έργο το οποίο έρχεται να δώσει τέλος στην αγωνία των κατοίκων του νησιού και των επισκεπτών του για την επάρκεια νερού και που  επίσης έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 -2020».

Οι δύο Προγραμματικές Συμβάσεις , μέσω των οποίων η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει να υλοποιήσει τα παραπάνω έργα,  αντί του Δήμου Πάτμου, που είναι ο κύριος των έργων αυτών, κρίθηκε επιβεβλημένη, δεδομένης της επάρκειας της Περιφέρειας, όσον αφορά τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίησή τους, όπως τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αναγκαία στελέχωση κλπ.

Συγκεκριμένα, βάσει των προβλεπομένων από τις υπογραφείσες Προγραμματικές Συμβάσεις, η Περιφέρεια αναλαμβάνει την ωρίμανση των έργων (σύνταξη μελετών, λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων), την διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου, την διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης των έργων, την παραλαβή και παράδοσή τους σε πλήρη λειτουργία στον Δήμο Πάτμου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την λειτουργία τους μετά την ολοκλήρωσή τους.

Το νέο δίκτυο ύδρευσης στην Σκάλα της Πάτμου έρχεται μεταξύ άλλων να απαλλάξει τους κατοίκους του νησιού από τους επιβλαβείς για την υγεία αμιαντοσωλήνες, με τους οποίους είναι κατασκευασμένο το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης, πρόβλημα που έχει ταλανίσει επί σειρά ετών τον Δήμο Πάτμου. Επιπλέον, η  παλαιότητα του δικτύου προκαλεί συχνές θραύσεις που έχουν επίπτωση στην ποιότητα του πόσιμου νερού.   Λόγω της εξαιρετικής σοβαρότητας του έργου και σε συνεννόηση με τον Δήμο, προτάθηκε από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο  η  ένταξή του  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας. Το νέο δίκτυο διανομής θα κατασκευαστεί σε όλους τους δρόμους εντός του ορίου του οικισμού της Σκάλας, ενώ θα εξυπηρετεί και τον οικισμό Μελόι. Επιπλέον του δικτύου διανομής θα κατασκευαστούν και δύο νέες δεξαμενές αποθήκευσης.

Το έργο «Εγκατάσταση συνδυασμένου συστήματος Αφαλάτωσης και Φωτοβολταϊκού, στη Νήσο Μαράθι Δήμου Πάτμου»,  αφορά στη δημιουργία μονάδας αφαλάτωσης, στη διενέργεια υδροληψίας μέσω γεώτρησης για την απομόνωση του θαλασσινού νερού και στη δημιουργία δικτύου μεταφοράς του νερού από γεώτρηση στη μονάδα αφαλάτωσης και από εκεί, στην ήδη υπάρχουσα κεντρική δεξαμενή του νησιού. Η μονάδα αφαλάτωσης, που θα ηλεκτροδοτείται με αυτόνομο φωτοβολταϊκό σταθμό, θα δίνει 12μ3 πόσιμο νερό ημερησίως.

 

 

 

 

 

Κοινοποιήστε: