Δύο νέες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων σε Κω και Κάλυμνο από το ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.

Ομόφωνα εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου ΑΕ (ΦοΔΣΑ), που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη τη 12η Ιανουαρίου 2022.
Μεταξύ αυτών, η έγκριση υποβολής «Αίτησης Υπαγωγής» και υλοποίησης του έργου «Μονάδες Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Αποβλήτων Δήμων Κω & Καλυμνίων», με Σ.Δ.Ι.Τ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3389/2005. Πρόκειται για δύο νέες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων στην Κω και στην Κάλυμνο από το ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου ΑΕ.
Η πρόταση θα σταλεί προς τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ για την υλοποίηση του έργου: «ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΩ & ΚΑΛΥΜΝΟΥ»», με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Ν.Α., Γιώργος Χατζημάρκος, τόνισε για το θέμα τα εξής:
«Μετά από μια μακρά συζήτηση και στο ΦοΔΣΑ και με τους μελετητές του Φορέα, αλλά και με τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Αποβλήτων και με τη Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ, εξετάσθηκε η ιδέα οι δύο μονάδες που φέρουν αυτά τα δύο νησιά της Δωδεκανήσου, να γίνει ένα έργο, με κριτήρια το δημοσιονομικό της χώρας και το χαμηλότερο δυνατόν gate fee για τους πολίτες. Άρα επελέγη μία λύση, για να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακος, δίνοντας στους πολίτες, στους Δήμους και στο ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου το χαμηλότερο πιθανό gate fee. Ενώθηκαν, λοιπόν, αυτά τα δύο έργα, με το συνολικό κόστος να φθάνει στα 21 εκατομμύρια ευρώ +ΦΠΑ.
Στην Κάλυμνο υπάρχει ένα ακόμη έργο, ο καινούργιος ΧΥΤΥ, αυτό που συζητάει το νησί εδώ και τριάντα χρόνια, που δεν εντάσσεται μέσα στο ΣΔΙΤ, αλλά θα υποβληθεί για χρηματοδότηση στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ως ξεχωριστό δημόσιο έργο, προκειμένου να κρατηθεί χαμηλά η επιβάρυνση για τους πολίτες».
Το αντικείμενο συνίσταται στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των υποδομών του έργου των εγκαταστάσεων ολοκληρωμένης ανακύκλωσης και ανάκτησης απορριμμάτων των δύο νησιωτικών Δήμων για χρονικό διάστημα έως 27 έτη, με σκοπό την πλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί από την εθνική νομοθεσία και τις κοινοτικές οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση στερεών αστικών αποβλήτων.
Δεδομένης της οριακής κατάστασης των υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων που εξυπηρετούν σήμερα το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Κω και η ανυπαρξία υποδομών στην ΠΕ Καλύμνου, η επίσπευση των απαραίτητων διαγωνιστικών διαδικασιών αποτελεί σήμερα περισσότερο από ποτέ επιτακτική ανάγκη. Στην κατεύθυνση αυτή, είναι σε εξέλιξη μια συντονισμένη προσπάθεια για τη δημοπράτηση των έργων υποδομής για τη διαχείριση των απορριμμάτων του συνόλου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς και την προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων για την ανακύκλωση και την αξιοποίηση των απορριμμάτων. Σημειώνεται ότι έχει επιλεγεί -έπειτα από συγκριτική αξιολόγηση- η κατασκευή και η λειτουργία δύο ξεχωριστών μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων, μία που θα εξυπηρετεί το Δήμο της Κω και μια που θα εξυπηρετεί το Δήμο Καλυμνίων.
Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) που θα επιλεχθεί θα αναλάβει:
Τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και την εμπορική εκμετάλλευση των παραγόμενων προϊόντων και τη διαχείριση των εν γένει υλικών (ανακυκλώσιμα υλικά, απορριμματογενές καύσιμο, κοµπόστ, ηλεκτρική ή/και [5] θερμική ενέργεια, κλπ.), ενώ η διαχείριση του υπολείμματος θα γίνεται από τον ΚτΕ. Στο πλαίσιο του ανταγωνιστικού διαλόγου θα καθοριστεί η δυνατότητα να αξιοποιηθούν τα υπολείμματα ή/και εναλλακτικά καύσιμα, περαιτέρω σε μονάδα/ες ενεργειακής αξιοποίησης μικρής κλίμακας στην περιοχή του έργου, με στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ή/και θερμικής ενέργειας και όφελος για τον κύριο του έργου από μειωμένη ποσότητα / κόστος διάθεσης σε ΧΥΤΥ.
Μπορεί να είναι εικόνα 9 άτομα και οθόνη
Κοινοποιήστε: