Αύξηση προϋπολογισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο»

Οι παρεμβάσεις, ύψους 4,3 εκατ. €, χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, αυξάνεται η χρηματοδότηση του έργου της Ενεργειακής αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο», από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας.
Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την τροποποίηση της απόφασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020, της Πράξης “Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου »Βαρδάκειο και Πρώιο»”, βάσει της οποίας, η επιλέξιμη και η συνολική δημόσια δαπάνη αυξάνεται από 3.298.950,76 ευρώ, σε 4.359.989,60 ευρώ.
Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται η 31/12/2025.
Ειδικότερα, η Πράξη “Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου »Βαρδάκειο και Πρώιο»” αφορά στην κατάταξη του Νοσοκομείου στην κατηγορία Β, σύμφωνα με τις συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή και τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης.
Περιλαμβάνει παρεμβάσεις όπως τοποθέτηση θερμομονωτικού κελύφους στις εξωτερικές τοιχοποιίες, μόνωση δωματίων, αντικατάσταση κουφωμάτων – υαλοπινάκων, φωτιστικών, ψύκτη, κυκλοφορητών, λεβήτων κεντρικής θέρμανσης, εγκατάσταση ηλιοθερμικού συστήματος στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων, νέων κλιματιστικών κλπ.
Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης.
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, το έργο είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Κοινοποιήστε: