Αυξάνεται η χρηματοδότηση της λειτουργίας του ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση νέας αύξησης της χρηματοδότησης, που διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του ΚΗΦΗ, έως τις 31.12.2023
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σταθερά προσανατολισμένη σε δράσεις και πρωτοβουλίες στήριξης και ενίσχυσης των δομών που έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινωνική φροντίδα και συνοχή, αυξάνει για μία ακόμη φορά τους πόρους που διατίθενται για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ρόδου, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».
Η αύξηση της χρηματοδότησης διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του ΚΗΦΗ μέχρι το τέλος του 2023.
Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση «3ηΤροποποίηση της πράξης ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου», σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός της πράξης αυξάνεται σε 739.788,24 ευρώ και μετατίθεται η ημερομηνία λήξης της, από 31.12.2022 σε 31.12.2023
Το ΚΗΦΗ στην περιοχή Κοσκινού του Δήμου Ρόδου, λειτουργεί από το 2003. Είναι δυναμικότητας 15 ατόμων και λειτουργεί 12 μήνες το χρόνο, με ειδικευμένο προσωπικό (ιατρό παθολόγο, φυσικοθεραπευτή, νοσηλεύτρια, κοινωνικούς φροντιστές και βοηθητικό προσωπικό).
Είναι δομή που λειτουργεί συμπληρωματικά των άλλων Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου, διευρύνοντας το φάσμα των παρεχομένων υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους ωφελούμενους δημότες, όπως η παρακολούθηση της υγείας τους, η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, η επίβλεψη και παρακολούθηση της λήψης φαρμάκων, η ενημέρωση σε θέματα αγωγής υγείας, η ενδυνάμωση της ψυχικής κατάστασης των ηλικιωμένων, η συνεργασία με την οικογένεια των ηλικιωμένων κλπ.
Σκοπός των ΚΗΦΗ είναι η παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και το οικογενειακό περιβάλλον των οποίων, αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα τους, είτε γιατί εργάζεται, είτε γιατί αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας.
Η ανάγκη συνέχισης της λειτουργίας των ΚΗΦΗ κρίνεται απαραίτητη, καθώς είναι αναγνωρισμένη η θετική συμβολή τους στην ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη των ηλικιωμένων ατόμων.
Η χρηματοδότηση της λειτουργίας του ΚΗΦΗ είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Κοινοποιήστε: