Ασφαλτόστρωση ειδόδου Αφάντου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ο Δήμος Ρόδου παραχώρησε στην Περιφέρεια την υλοποίηση του έργου, η οποία αναλαμβάνει και την χρηματοδότησή του με 140.000 ευρώ

 

Στην ασφαλτόστρωση της εισόδου Αφάντου προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με σκοπό την αποκατάσταση του συγκεκριμένου τμήματος της παλαιάς Εθνική Οδού, η οποία μάλιστα θα χρησιμοποιείται και ως κύρια παράκαμψη της Ε.Ο. Ρόδου – Λίνδου.

Το έργο εντάσσεται στον γενικότερο προγραμματισμό της Περιφέρειας, για έργα και παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο των νησιών, προκειμένου αυτό να καταστεί ασφαλέστερο και πιο λειτουργικό για τους χρήστες του.

Για τον σκοπό αυτό, ο Περιφερειάρχης  Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος συνυπέγραψε Διβαθμιδική Σύμβαση με τον Δήμαρχο Ρόδου, Φώτη Χατζηδιάκο, με την οποία ο Δήμος Ρόδου εκχωρεί στην Περιφέρεια την υλοποίηση του έργου «Ασφαλτόστρωση εισόδου Αφάντου».

Στο εν λόγω τμήμα της παλαιάς Εθνικής Οδού, η κατάσταση του οδοστρώματος δεν είναι καλή και χρήζει βελτιώσεων. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να εκτελεστούν εργασίες απόξεσης της παλιάς ασφαλτόστρωσης και κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα. Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την μελέτη του έργου η οποία συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 140.000 ευρώ και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία είναι ο φορέας χρηματοδότησης και υλοποίησης του έργου.

Η διαβαθμιδική σύμβαση έχει διάρκεια ενός έτους και ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της.

 

Κοινοποιήστε: