Αποφάσεις διάσωσης δύο σημαντικών περιβαλλοντικών έργων του ΕΣΠΑ, σε Κέα και Πάτμο, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης

 

Στο πλαίσιο της δέσμευσης του πρωθυπουργού για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού που προκύπτει για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με το κλείσιμο του τρέχοντος ΕΣΠΑ

 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας διάσωσης των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την λήξη του προγράμματος στις 31/12/2015, καθώς και της συμφωνίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου και του πρωθυπουργού της χώρας κ. Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δεσμεύτηκε για την ομαλή χρηματοδότησή τους εντός του 2016, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε δύο αποφάσεις παράτασης των προθεσμιών εκτέλεσης έργων.

Πρόκειται για τα έργα:

  1. «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Κέας», του οποίου η συνολική προθεσμία εκτέλεσης παρατείνεται μέχρι τις 6/11/2016 για την ολοκλήρωση κατασκευής του και έως 6/5/2017 για την δοκιμαστική λειτουργία του.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΑΑ.

  1. «Κατασκευή του έργου “Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Πάτμου”», του οποίου η συνολική προθεσμία εκτέλεσης παρατείνεται μέχρι τις 28/2/2016 για την ολοκλήρωση κατασκευής της εγκατάστασης και έως 31/8/2016 για την δοκιμαστική λειτουργία της.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΑΑ.

 

 

 

Κοινοποιήστε: