Ετικέτα: Κατόπιν της υπ. Αρ. Πρωτ. 96853/774/06-08-2021 Απόφασης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου με ΑΔΑ 62ΙΨ7ΛΞ-Ν0Ω

Αποζημίωση πληγεισών επιχειρήσεων Πεταλουδών και Καλλιθέας από την Δασική Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 1η Αυγούστου 2021 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Αποζημίωση πληγεισών επιχειρήσεων Πεταλουδών και Καλλιθέας από την 1-8-21 Δασική Πυρκαγιά Κατόπιν της υπ. Αρ. Πρωτ. 96853/774/06-08-2021 Απόφασης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου με ΑΔΑ 62ΙΨ7ΛΞ-Ν0Ω συγκροτήθηκε Επιτροπή καταγραφής και αποτίμησης ζημιών σε επιχειρήσεις των Δ.Ε. Πεταλουδών και Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου της Π.Ε. Ρόδου, που προκληθήκαν λόγω της Δασικής Πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την 1η Αυγούστου…

Read more »