Ετικέτα: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

6 εκ. ευρώ από το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 για την συνέχιση και ολοκλήρωση του οδικού δικτύου Αεροδρόμιο – Φηρά Βουρβούλο – Οία, στη Σαντορίνη

Ο εξοπλισμός του Πυροσβεστικού Σώματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εντάχθηκε στο Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»