Προγραμματική Σύμβαση για την ολοκλήρωση μεταγραφών στο Κτηματολόγιο Ρόδου

Υπεγράφη μεταξύ Περιφέρειας, Υπουργείου Δικαιοσύνης και ΤΕΕ Δωδεκανήσου

 

Με αντικείμενο τις «Εργασίες για την ολοκλήρωση μεταγραφών στο Κτηματολόγιο Ρόδου», Προγραμματική Σύμβαση, ύψους 35.000 ευρώ,  υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Υπουργείου Δικαιοσύνης , Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του ΤΕΕ – τμήμα Δωδεκανήσου.

Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση της τεχνικής δυναμικότητας του Κτηματολογίου Ρόδου, ώστε να ανταποκριθεί στις ενημερώσεις ανέγερσης οικοδομών – κτισμάτων και κατεδαφίσεων καθώς και στον συσχετισμό των ενημερώσεων για νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων που εκκρεμούν από το 1985.

Αποτέλεσμα των εργασιών θα είναι η ολοκλήρωση των διαδικασιών μεταγραφής των ακινήτων, που θα διευκολύνει τόσο την διαδικασία μεταβιβάσεων όσο και την έκδοση διοικητικών πράξεων, όπως η έκδοση οικοδομικής άδειας.

Θα δοθεί η δυνατότητα να ολοκληρωθεί η πράξη αναδασμού της Απολλακιάς Ρόδου, αφού θα υλοποιηθεί το σύνολο σχεδόν των άλλων εργασιών που εκκρεμούν στο Κτηματολόγιο από το 1985 και μετά. Η ολοκλήρωση της πράξης αναδασμού θα δώσει την οικονομική διέξοδο και πολλαπλασιαστικά οφέλη στην ευρύτερη περιοχή, καθώς θα δώσει στους ιδιοκτήτες την δυνατότητα να εκμεταλλευθούν τη γη τους.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την χρηματοδότηση του έργου, με το ποσό των 35.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) , από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων , οικονομικού έτους 2015.

Η Προγραμματική Σύμβαση έχει διάρκεια δεκαέξι (16) μήνες , διάστημα εντός του οποίου θα πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο.

Κοινοποιήστε: