Παρεμβάσεις ύψους 298.911 ευρώ από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την συντήρηση της Επαρχιακής Οδού Ρόδου – Καλλιθέας

Συμπληρωματικά έργα, ύψους 50.759 ευρώ, για την αποκατάσταση του δρόμου   προς την Φιλέρημο

 

Εκτεταμένες παρεμβάσεις για την συντήρηση, σήμανση και ασφάλεια της Επαρχιακής Οδού Ρόδου – Καλλιθέας, η οποία δέχεται μεγάλο κυκλοφοριακό φορτίο, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες, περιλαμβάνονται στην εργολαβική σύμβαση έναντι συνολικού ποσού 298.911,48 ευρώ, που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Επαρχιακής Οδού Ρόδου – Καλλιθέας».

Οι εργασίες που προβλέπονται στην μελέτη του έργου είναι:

Καθαρισμός της τάφρου κατά μήκος του δρόμου, όπου απαιτείται,

τεχνικά έργα για την προστασία της οδού, όπως η κατασκευή τάφρων για τη συλλογή και απορροή των ομβρίων,

ασφαλτόστρωση για την αποκατάσταση των φθαρμένων τμημάτων της οδού,

κατασκευή στηθαίων ασφαλείας στα επικίνδυνα σημεία και διαγραμμίσεις.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το έργο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο Περιφερειάρχης υπέγραψε επίσης συμπληρωματική εργολαβική σύμβαση ύψους 50.759,20 ευρώ, για την εκτέλεση του έργου «Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βλαβών Οδού Φιλερήμου».

Σύμφωνα με την μελέτη του έργου, προβλέπονται εργασίες προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι καταπτώσεις πρανών και οι σοβαρές βλάβες που σημειώθηκαν στην οδό Φιλερήμου από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ετών.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το έργο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποιήστε: