Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χρηματοδοτεί τον καθαρισμό του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Κω με 45.000 ευρώ

Διαβαθμιδική σύμβαση με την οποία παραχωρείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στον Δήμο Κω η αρμοδιότητα για την υλοποίηση του έργου «Καθαρισμός και κλάδευση δένδρων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Κω», υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Κω κ. Γιώργος Κυρίτσης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 45.000 ευρώ και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η δράση αφορά τον καθαρισμό ρείθρων ερεισμάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου από απορρίμματα, το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δένδρων που βρίσκονται επί του επαρχιακού οδικού δικτύου, καθώς και την σχηματοποίηση των υφιστάμενων θάμνων και βοτάνισμα.

Η διαβαθμιδική σύμβαση λήγει στις 30 Ιουνίου 2016.

Κοινοποιήστε: