Έργα βελτίωσης και συντήρησης του οδικού δικτύου Νάξου, προϋπολογισμού 710.910 ευρώ, προκηρύσσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη,  Γιώργου Χατζημάρκου,  η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει διαγωνισμούς για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής έργων βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο της Νάξου, συνολικού  προϋπολογισμού δημοπράτησης 710.910 ευρώ.

 

Ειδικότερα, το έργο  «Βελτίωση – Συντήρηση Οδικού Δικτύου Νάξου» συνολικού προϋπολογισμού 630.000 ευρώ, αφορά σε παρεμβάσεις στα πλέον επικίνδυνα τμήματα του οδικού δικτύου του νησιού, που έχουν υποστεί φθορές λόγω της αύξησης της κίνησης των οχημάτων βαρέως τύπου, για την βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση των ζημιών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη,  10 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας, στην Ερμούπολη της Σύρου. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00 πμ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από τον κωδικό «Έργα Συντηρήσεων Αποκαταστάσεων Υποδομών & Έργα Πρόληψης Καταστροφών Υποδομών από ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές  κλπ σε νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων».

Το έργο «Αποκατάσταση Ζημιών – Συντήρηση Οδικού Επαρχιακού Δικτύου Νήσου Νάξου», συνολικού προϋπολογισμού 80.910 ευρώ, αφορά σε εργασίες για την αποκατάσταση τοιχίων και στηθαίων ασφαλείας, που με την πάροδο του χρόνου έχουν υποστεί μεγάλες φθορές, ή έχουν υποχωρήσει, δημιουργώντας ενδεχόμενο κίνδυνο για τα διερχόμενα οχήματα.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας, στην Ερμούπολη της Σύρου. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00 πμ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Φορέας κατασκευής των δύο έργων είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποιήστε: