Έργα άρσης της επικινδυνότητας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Καρδάμαινα – Κέφαλος στην Κω, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για παρεμβάσεις που θα καταστήσουν το οδικό δίκτυο των νησιών ασφαλέστερο και πιο λειτουργικό, ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε εργολαβική σύμβαση για την «Βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Καρδάμαινα  – Κέφαλος Νήσου Κω» έναντι συνολικού ποσού 376.309,61 ευρώ.

 

Σύμφωνα με την μελέτη του έργου, προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος σε πολύ καταστραμμένα και επικίνδυνα τμήματα της Επαρχιακής Οδού από την Λίμνη Πυλίου προς Καρδάμαινα και Κέφαλο, όπου θα κατασκευαστεί νέος ασφαλτοτάπητας.

Επιπλέον, προβλέπονται παρεμβάσεις άρσης της επικινδυνότητας στην θέση «Άγιοι Ανάργυροι» του δρόμου Αντιμάχεια  – Καρδάμαινα και «Δαίδαλος» του δρόμου Αντιμάχεια – Κέφαλος, όπου υπάρχουν ρωγμές και υποχώρηση της ασφάλτου από τα υπόγεια ύδατα. Στα σημεία αυτά θα γίνου οι ενδεδειγμένες εργασίες , ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των οχημάτων.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το έργο σε διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

 

 

 

Κοινοποιήστε: