“Πράσινο φως” για την δημοπράτηση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδας Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου

Το έργο, προϋπολογισμού 6,5 εκατ. ευρώ, θα δημοπρατήσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου
Στην προέγκριση δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδας Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου» προέβη η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.
Το έργο αποτελεί Υποέργο της Πράξης «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδα Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου» συνολικού προϋπολογισμού 6.526.952,37 € (με ΦΠΑ 24%), εκ των οποίων ποσό 1.173.242,69 € (με ΦΠΑ 24%) αφορά στην 6ετή κανονική λειτουργία του έργου.
Το έργο θα δημοπρατήσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου ΑΕ.
Με το έργο αυτό, η Τήνος αποκτά για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά / αναπτυξιακά έργα των τελευταίων δεκαετιών για την περιοχή του Δήμου Τήνου και με την ολοκλήρωσή του και την παράδοσή του σε χρήση, θα επιλύσει το πρόβλημα της ορθολογικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε ολόκληρο το νησί, για τις επόμενες δεκαετίες. Τα οφέλη της συγκεκριμένης υποδομής είναι προφανή και πολλαπλά με σεβασμό στο περιβάλλον, τον τουρισμό και την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, αλλά και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, δήλωσε σχετικά:
«Όλα τα έργα περιβάλλοντος που έχουν ανάγκη τα νησιά, κλείνουν ένα-ένα. Στην Τήνο, μια Μονάδα Κομποστοποίησης και ένας Χώρος Υγειονομικής Ταφής δημοπρατούνται άμεσα, μετά το σύνολο εγκρίσεων που το έργο έλαβε. Η δρομολόγηση και αυτού του έργου αποτελεί κορυφαία στιγμή για το ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου και το Δήμο Τήνου. Είναι το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και αγαστής συνεργασίας μεταξύ του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε και του Δήμου Τήνου, στο πλαίσιο της νέας αντίληψης στον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων στα νησιά.
Στον Φο.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου, δεν πέρασε μέρα χωρίς να κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά. Η δουλειά που είχε προηγηθεί από τον Δήμο Τήνου, πέρασε σε καλά χέρια και σήμερα φτάνει στην φάση της έναρξης της διαδικασίας υλοποίησης.
Μέχρι την στελέχωση του Φο.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου, η Περιφέρεια μας δημοπρατεί όλα τα έργα του Φο.Δ.Σ.Α. και έτσι και το έργο της Τήνου πηγαίνει στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας για δημοπράτηση».
Το υποέργο «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Yπολειμμάτων και Μονάδας Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου» αφορά στην κατασκευή μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένων στην πηγή βιοαποβλήτων και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) για τις ανάγκες της τελικής διάθεσης των υπολειμματικών αποβλήτων του Δήμου Τήνου.
Η εγκατάσταση θα γίνει στη θέση με τοπωνύμιο «Κοσίνι» της Δ.Ε. Εξωμβούργου. Η χωρητικότητα του ΧΥΤΥ θα είναι περίπου 84.000 m3 και προβλέπεται να εξυπηρετήσει το νησί για 25 έτη.
Η μονάδα κομποστοποίησης θα έχει δυναμικότητα επεξεργασίας 300 τόνων προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων. Στο πλαίσιο της πράξης περιλαμβάνεται το σύνολο των εργασιών και προμηθειών εξοπλισμού που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας κομποστοποίησης και του ΧΥΤΥ, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης – ασφαλτόστρωσης τμήματος της υφιστάμενης οδού πρόσβασης συνολικού μήκους 2.790 μμ, που περιλαμβάνει ασφαλτόστρωση χωμάτινης οδού μήκους 840μμ, διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση τμήματος υφιστάμενης οδού μήκους 1.950μμ.
Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων η υλοποίηση του έργου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίλυση του χρόνιου προβλήματος της ασφαλούς διάθεσης των απορριμμάτων στο Δήμο Τήνου.
Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος-Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)».
Κοινοποιήστε: