Νέα αύξηση της χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας, για την προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου

Η νοσηλευτική μονάδα έχει ήδη εξοπλιστεί με υπερσύγχρονα απεικονιστικά και λοιπά μηχανήματα, δαπάνης άνω των 1,7 εκατ. ευρώ
——————————–
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, αυξάνεται στα 999.946,44 ευρώ η χρηματοδότηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» , προκειμένου να γίνει προμήθεια πρόσθετου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στο Νοσοκομείο και στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού SARS-CoV-2.
Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την τροποποίηση της Πράξης «Συμπληρωματική Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γ.Ν. Σύρου Βαρδάκειο και Πρώιο & Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου» σύμφωνα με την οποία, η επιλέξιμη και συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 999.946,44 ευρώ και παρατείνεται η ημερομηνία λήξης της Πράξης έως τις 31/03/2022.
Σημειώνεται ότι είναι η δεύτερη φορά που αυξάνεται ο προϋπολογισμός της εν λόγω Πράξης, προκειμένου να ενισχυθεί το Νοσοκομείο Σύρου με τον απαραίτητο εξοπλισμό.
Με την αύξηση του προϋπολογισμού της Πράξης, για το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου θα γίνει η προμήθεια επιπλέον ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, μέρος του οποίου θα συμβάλει στην αντιμετώπιση κρουσμάτων κορωνοΐου SARS-CoV-2 . Συγκεκριμένα:
1. Διαγνωστική μονάδα Οστικής Πυκνότητας
2. Συσκευή GREEN LASER φωτοπηξίας για οφθαλμολογική χρήση
3. Σύστημα εγγραφής CD/DVD για ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο
4. Σπιρόμετρο με μέτρηση διαχυτικής ικανότητας (Covid)
5. Γεννήτρια Οξυγόνου (Covid)
6. Φορητό Ακτινολογικό (Covid)
7. Φορητό έγχρωμο διαθωρακικό υπερηχοτομογράφου με μια κυρτή κεφαλή (Covid)
Το κόστος των παραπάνω μηχανημάτων ανέρχεται περί τα 250.000,00 ευρώ.
Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», το Νοσοκομείο της Σύρου έχει εξοπλιστεί με τα παρακάτω μηχανήματα:
ü Τράπεζα Γενικής Χειρουργικής
ü Πλήρες λαπαροσκοπικό σύστημα
ü Φορητό ακτινοσκοπικό C-ARM
ü Τομογραφία οπτικού νεύρου OCT
ü Laser λιθοτριψίας HOLMIUM – YAG
ü Προμήθεια 2 Διαγνωστικών σταθμών εργασίας ακτινολογικού
ü Προμήθεια ενός πλήρους οδοντιατρικού συγκροτήματος
ü Προμήθεια και εγκατάσταση ενός Ακτινογραφικού συγκροτήματος ψηφιακού, DR (με ανάρτηση οροφής)
ü Προμήθεια Κλιβάνου Θερμοευαισθητων Υλικών
ü Φορητή και τροχήλατη μονάδα αντιστροφής όσμωσης – Επέκταση συστημάτων και συσκευών όσμωσης για την διασφάλιση της σωστής και απρόσκοπτης λειτουργίας της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού ΓΝ-Σύρου
ü Αναβάθμιση υπολογιστικών και πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
Στο πλαίσιο της επείγουσας προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού SARS-CoV-2 το Νοσοκομείο Σύρου εξοπλίστηκε με:
ü Μόνιτορ μεταφοράς, ζωτικών λειτουργιών και ηλεκτροκαρδιογράφων
ü Απινιδωτής και αναλυτές αερίων αίματος
ü Αναπνευστήρας μεταφοράς
ü Αυτόματα πιεσόμετρα αναφοράς
ü Αντλία έγχυσης φαρμάκων
ü Σύστημα βίντεο λαρυγγοσκοπίου δύσκολης διασωλήνωσης
ü Φορητό βίντεο λαρυγγοσκοπίου
ü Φορητά οξύμετρα με αισθητήρες για όλες τις παιδιατρικές ηλικίες
ü Οξύμετρα μεταφοράς δακτύλου
ü CRAP & HOOD BOX
ü Μίνι φορητός αναπνευστήρας βρεφών
ü Βηματοδότης εξωτερικός διαφλέβιος
ü Ουρολογικός εξοπλισμός
ü Φορητό απεικονιστικό σύστημα υπέρηχων τσέπης
ü Συσκευή αυτόματων θωρακικών συμπιέσεων
ü Κλίνη ανάνηψης νεογνών
Επιπλέον η Περιφέρεια, με ευρωπαϊκούς πόρους καλύπτει και την δαπάνη μισθοδοσίας 27 εργαζομένων, 2 γιατρών και 25 ατόμων νοσηλευτικού και τεχνικού προσωπικού για τον χειρισμό των μηχανημάτων,
Η Πράξη «Συμπληρωματική Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γ.Ν. Σύρου Βαρδάκειο και Πρώιο & Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου», με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020
Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος
Κοινοποιήστε: