ΑΡΧΙΚΗ
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ   ΝΕΑ - PRESS ROOM   ΑΡΘΡΑ     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 

ΝΕΑ - PRESS ROOM

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, άνω των 2,7 εκατ. ευρώ διατίθενται για την δημιουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, την διετία 2016 – 2017, στα νησιά της Περιφέρειας

04 Ιουλίου 2016

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, έχοντας θέσει σε προτεραιότητα την δημιουργία και την ενίσχυση των κοινωνικών δομών στα νησιά της Περιφέρειας και με στόχο την στήριξη των οικογενειών που έχουν ανήλικα παιδιά καθώς και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, απευθύνει προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων δημιουργίας βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.762.928 ευρώ, για την διετία 2016 – 2017, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Οι προσκλήσεις αφορούν δομές όπως Βρεφικοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης φροντίδας, Παιδικοί Σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.),  Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία και Κέντρα  Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.).

Ειδικότερα:

Την πρώτη πρόσκληση με τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το σχολικό έτος 2016 – 2017», ο Περιφερειάρχης απευθύνει στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για την υποβολή προτάσεων έργων που αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):

           Βρεφικοί Σταθμοί

•           Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

•           Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας

•           Παιδικοί Σταθμοί

•           Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

Η συγχρηματοδοτούμενη  δημόσια δαπάνη, που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται στο ποσό των 2.399.606 €.  Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή  από 04/07/2016 έως την 31/08/2016.

 

Η δεύτερη πρόσκληση με τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το σχολικό έτος 2016 – 2017 (ΑΜΕΑ)» απευθύνεται στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για την υποβολή πρότασης έργων που αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):

•           Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία και

•           Κέντρα  Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.).

Η συγχρηματοδοτούμενη  δημόσια δαπάνη, που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται στο ποσό των 363.322  €.  Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από 04/07/2016 έως την 31/08/2016.

Οι παραπάνω πράξεις αφορούν στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας ατόμων ευπαθών και λοιπών ομάδων του πληθυσμού που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό και έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών, με στόχο την εναρμόνιση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή, μέσω της ενίσχυσης της πρόσβασης οικογενειών σε υπηρεσίες φροντίδας για τα παιδιά.

Συμβάλλουν στον στόχο της Περιφέρειας για αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων γυναικών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνσή τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας

Παράλληλα, συμβάλλουν  στην αποδέσμευση των ωφελούμενων γονέων από τα εξαρτώμενα τέκνα τους με αναπηρία και στην αύξηση της απασχόλησης και την διατήρηση των ωφελούμενων γυναικών σε θέσεις εργασίας.

 

 

PHOTOGALLERY

 
 
           
 
πίσω
 
     
     
  Γιώργος Χατζημάρκος
Εθελοντών Δωδεκανησίων 26
Ρόδος
2241076848
info@giorgoshatzimarkos.gr