ΑΡΧΙΚΗ
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ   ΝΕΑ - PRESS ROOM   ΑΡΘΡΑ     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 

ΝΕΑ - PRESS ROOM

 

Παράταση για την ολοκλήρωση του ΧΥΤΑ Νάξου, με απόφαση του Περιφερειάρχη Γ. Χατζημάρκου

04 Ιουλίου 2016

Παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου της κατασκευής Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Δήμου Νάξου, έδωσε, με απόφασή του, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο υποδομής για το νησί της Νάξου, προϋπολογισμού 10,4 εκ. €. Η σύμβαση για τον ΧΥΤΑ υπογράφτηκε  στις 16/5/2014 και είναι σε στάδιο υλοποίησης με προθεσμία περαίωσης την 30/6/2016 για την κατασκευή και έως 31/12/2016 για την δοκιμαστική λειτουργία. Με την απόφαση του Περιφερειάρχη, προεγκρίθηκε παράταση τεσσάρων μηνών,  έως 31/10/2016, για την κατασκευή και έως 30/4/2017 για τη δοκιμαστική λειτουργία.

Το έργο, το οποίο αρχικά ήταν ενταγμένο στο ΕΠ ΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ 2007 – 2013,  με φορέα υλοποίησης την «Εγνατία Οδός ΑΕ» αφορά στην κατασκευή ΧΥΤΑ  σε γήπεδο έκτασης περίπου 170 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση «Κορφή Ξύδη» Δήμου Νάξου. Η επιφάνεια του ενεργού ΧΥΤΑ εκτιμάται σε 44 στρέμματα περίπου, με μέση ετήσια δυναμικότητα 15.450 τόνους αστικών στερεών αποβλήτων. Ο συνολικός όγκος ΧΥΤΑ για 20 έτη λειτουργίας εκτιμάται σε 463.500m3 συμπεριλαμβανομένου του υλικού περιοδικής επικάλυψης, εκτός της τελικής.

Οι εργασίες για την κατασκευή του XYTA περιλαμβάνουν έργα χωματουργικά, στεγάνωσης πυθμένα και πρανών, εγκαταστάσεις χώρου εισόδου, συλλογής και διαχείρισης των στραγγισμάτων, αποστράγγιση χώρου, κτιριακά, ηλεκτρομηχανολογικά, ελέγχου λειτουργίας και αποκατάστασης, έργα οδοποιίας, πρασίνου και περίφραξης. Επίσης προβλέπεται η προμήθεια ενός αυτοκινούμενου μηχανήματος διάστρωσης και συμπύκνωσης απορριμμάτων.

Ο ΧΥΤΑ Νάξου έχει  προταθεί για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020» (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) του νέου ΕΣΠΑ, ως έργο phasing (τμηματοποιημένο).

 

PHOTOGALLERY

 
 
           
 
πίσω
 
     
     
  Γιώργος Χατζημάρκος
Εθελοντών Δωδεκανησίων 26
Ρόδος
2241076848
info@giorgoshatzimarkos.gr