ΑΡΧΙΚΗ
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ   ΝΕΑ - PRESS ROOM   ΑΡΘΡΑ     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 

ΝΕΑ - PRESS ROOM

 

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη η σύμβαση για την συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου Ελεούσα – Προφήτης Ηλίας

28 Αυγούστου 2015

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για παρεμβάσεις που θα καταστήσουν το οδικό δίκτυο των νησιών ασφαλέστερο και πιο λειτουργικό, ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε εργολαβική σύμβαση για την «Συντήρηση Επαρχιακού Δικτύου Ελεούσα – Προφήτης Ηλίας», έναντι συνολικού ποσού 209.781,81 ευρώ.

Συνοπτικά οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι:

1.    ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Εκσκαφές, επιχώσεις, καθαρισμός οχετών καθώς και τάφρου κατά μήκος του δρόμου, όπου απαιτείται.
2.    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ : Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης οδοστρώματος για τη προστασία της οδού καθώς και κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων για τη συλλογή και απορροή των  ομβρίων.
3.    ΕΡΓΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ : Κατασκευή υπόβασης και βάσης πάχους 0,10μ. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
4.    ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ: Αποκατάσταση των φθαρμένων τμημάτων με κατασκευή πρώτα της ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης  και κατόπιν της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας τάπητα πάχους 0,05μ.
5.    ΣΗΜΑΝΣΗ: Τοποθέτηση, όπου απαιτείται, πληροφοριακών πινακίδων, πινακίδων επικίνδυνων θέσεων και ρυθμιστικών πινακίδων καθώς και τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  έτους 2014 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται εκ της συμβάσεως να ολοκληρώσει το έργο σε διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών.

 

PHOTOGALLERY

 
 
           
 
πίσω
 
     
     
  Γιώργος Χατζημάρκος
Εθελοντών Δωδεκανησίων 26
Ρόδος
2241076848
info@giorgoshatzimarkos.gr