ΑΡΧΙΚΗ
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ   ΝΕΑ - PRESS ROOM   ΑΡΘΡΑ     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 

ΝΕΑ - PRESS ROOM

 

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ΑΝΔΩ ΑΕ για την στήριξη των μικρών δήμων της Δωδεκανήσου

20 Αυγούστου 2015
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με σκοπό την έμπρακτη και αποτελεσματική στήριξη και την προώθηση των αναπτυξιακών στόχων των μικρών δήμων της Δωδεκανήσου, προχώρησε στην σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την ΑΝΔΩ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΕ, συνολικού προϋπολογισμού 220.400,00, διετούς διάρκειας.

Την Προγραμματική Σύμβαση συνυπογράφουν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος και εκ μέρους της ΑΝΔΩ ΑΕ, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρείας κ. Ειρήνη Παυλάκη.  

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης και με δεδομένο ότι τα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου δεν διαθέτουν τις υποδομές, τις τεχνικές υπηρεσίες και το προσωπικό για την εκτέλεση έργων, σύνταξη μελετών και υποβολή φακέλων έργων για ένταξή τους σε προγράμματα,  η ΑΝΔΩ ΑΕ αναλαμβάνει να υποστηρίξει τους μικρούς Δήμους της Δωδεκανήσου, παρέχοντας υπηρεσίες πληροφόρησης καθώς και τεχνικής υποστήριξης και εξειδικευμένων στελεχών για την προετοιμασία, την ωρίμανση και παρακολούθηση έργων και δράσεων στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και λοιπών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ενημέρωση των Δήμων σχετικά με τις Προκηρύξεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους ΟΤΑ για κατάρτιση προγραμματισμού υποβολής προτάσεων έργων για ένταξη Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Έργων Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Έργων, Έλεγχος τευχών δημοπράτησης Υποβοήθηση στο στάδιο προετοιμασίας φακέλου υποβολής των έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα, Υποβοήθηση στην διενέργεια διαγωνισμού ανάθεσης– εκτέλεσης των έργων κλπ).

Οι μικροί Δήμοι τους οποίους θα αφορά το αντικείμενο της σύμβασης είναι οι εξής: Δήμος Αστυπάλαιας, Δήμος Πάτμου, Δήμος Αγαθονησίου, Δήμος Λειψών, Δήμος Χάλκης, Δήμος Τήλου, Δήμος Νισύρου, Δήμος Κάσου, Δήμος Σύμης, Δήμος Μεγίστης.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την χρηματοδότηση του έργου, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η ΑΝΔΩ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΕ.


 

PHOTOGALLERY

 
 
           
 
πίσω
 
     
     
  Γιώργος Χατζημάρκος
Εθελοντών Δωδεκανησίων 26
Ρόδος
2241076848
info@giorgoshatzimarkos.gr