ΕΝΤΑΞΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΣΤΟ Ε.Π. ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014 – 2020

Ένταξη βρεφονηπιακού σταθμού Φιλωτίου Νάξου, προϋπολογισμού
1,62 εκατ. €, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»

Στο πλαίσιο της αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
για την ενίσχυση των κοινωνικών δομών στα νησιά της, ο Περιφερειάρχης, Γιώργος
Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», της ανέγερσης σύγχρονου βρεφονηπιακού σταθμού
στην Δημοτική Κοινότητα Φιλωτίου, Δήμου Νάξου, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης
1.621.458,72 €.
Το έργο που μελέτησε και “ωρίμασε” ο Δήμος Νάξου, αφορά στην κατασκευή
βρεφονηπιακού σταθμού, με δυνατότητα φιλοξενίας 36 νηπίων και 10 βρεφών.
Το κτίριο 700 τμ, θα ανεγερθεί σε οικόπεδο εκτός ορίων οικισμού Φιλωτίου,
ιδιοκτησίας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και θα αποτελείται από υπόγειο,
ισόγειο, α΄όροφο και περιβάλλοντα χώρο.
Επίσης, στο έργο περιλαμβάνεται η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού (έπιπλα
και ηλεκτρονικός εξοπλισμός) για την εύρυθμη λειτουργία του σταθμού.
Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 01/01/2020 και λήξης η 31/12/2021.
Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση Βασικών Υποδομών»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Κοινοποιήστε: