Έργα αποκατάστασης δημοτικών δρόμων στην Αστυπάλαια από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Υπεγράφη Διαβαθμιδική Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου
Στην υπογραφή Διαβαθμιδικής Σύμβασης συνεργασίας προέβησαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας, Νίκος Κομηνέας, βάσει της οποίας η Περιφέρεια θα υλοποιήσει το έργο «Διαμόρφωση, κατασκευή τεχνικών έργων και ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων στην περιοχή Αγ. Βασίλης και Πρόβαρμα», συνολικού προϋπολογισμού 358.000,00 €.
Βάσει της Διαβαθμιδικής Σύμβασης και στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της προς τους Δήμους της περιοχής ευθύνης της, η Περιφέρεια αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη και τις υποχρεώσεις του φορέα υλοποίησης του έργου, λόγω αδυναμίας του Δήμου Αστυπάλαιας, εξαιτίας της έλλειψης στελεχιακού δυναμικού.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 358.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και καλύπτεται από ίδιους πόρους του Δήμου Αστυπάλαιας.
Η διάρκεια ισχύος της Διαβαθμιδικής Σύμβασης είναι από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.
Κοινοποιήστε: